Khóa học Trực tuyến Báo chí Khoa học

Thực hiện bởi WFSJ và SciDev.Net

Chào mừng bạn đến với khóa học trực tuyến đầu tiên về Báo chí khoa học trên thế giới, phát triển bởi Liên đoàn Báo chí Khoa học Quốc tế (World Federation of Science Journalists - WFSJ) với sự cộng tác của Mạng lưới Khoa học và Phát triển (Science and Development Network – SciDev.Net). Khóa học có thể được sử dụng bởi các nhà báo chuyên nghiệp, sinh viên và giảng viên báo chí. Mỗi bài học bao gồm một bài giảng trực tuyến với các ví dụ, câu hỏi tự thực hành và các bài luyện tập.

Để có thêm thông tin, mời bạn bấm vào link sau: more information
Hoặc bạn có thể xem Hướng dấn sử dụng ở đây: user's guide

Dự án này được tài trợ bởi
Để có thêm thông tin trực tuyến về báo chí khoa học và truyền thông khoa học, bạn có thể tham khảo hướng dẫn trực tuyến về truyền thông khoa học của SciDev.Net tại đây:

http://www.scidev.net/en/science-communication/

Course credits


WFSJ Home page

Bài 1 : Lập kế hoạch và lên cấu trúc bài viết
Nguyên bản: Jan Lublinski
Start
Now
Bài 2: Tìm kiếm và đánh giá câu chuyện khoa học
Nguyên bản: Julie Clayton
Start
Now
Bài 3: Phỏng vấn
Nguyên bản: Christina Scott
Start
Now
Bài 4: Kỹ năng viết
Nguyên bản: Nadia El-Awady
Start
Now
Bài 5: Khoa học là gì?
Nguyên bản: Gervais Mbarga and Jean-Marc Fleury
Start
Now
Bài 6: Tường thuật những vấn đề gây tranh cãi
Nguyên bản: KS Jayaraman
Start
Now
Bài 7: Viết về chính sách khoa học
Nguyên bản: Hepeng Jia and Richard Stone
Start
Now
Bài 8: Cách thức ghi hình khoa học
Tác giả: Šárka Speváková và Carolyn Robinson
Start
Now
Bài 9: Hiểu biết về dữ liệu thống kê
Nguyên bản: Hans Van Maanen
Start
Now
Bài 10: Truyền thông xã hội
Nguyên bản: Lynne Smit
Start
Now