دروس آنلاین روزنامه نگاری علمی

تولید شده توسط فدراسیون جهانی روزنامه نگاری علمی (WFSJ) و SciDev.Net

به نخستین درس‌نامه آنلاین روزنامه نگاری علمی در جهان خوش آمدید. این درس‌نامه ها با همکاری نزدیک فدراسیون جهانی روزنامه نگاری علمی و شبکه توسعه علم SciDev.net طراحی و تولید شده اند. این درس ها برای روزنامه نگاران حرفه‌ای، دانشجویان روزنامه نگاری و معلمان قابل استفاده است. هر درس دربردارنده یک درس‌نامه اصلی و سوال ها و تمرین هایی است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این نشانی مراجعه کرده یا نگاهی به این راهنمای کاربران بیاندازید.

ترجمه این دروس به زبان فارسی را پوریا ناظمی انجام داده و ویرایش و بازنگری آنها توسط آقای فریبرز بیات صورت گرفته است

این پروژه از سوی نهادهای زیر مورد حمایت قرار گرفته است
برای اطلاعات بیشتر آنلاین درباره روزنامه نگاری علمی و ارتباطات علمی می تواند راهنمای الکترونیکی که از سوی SciDev.Net تهیه شده را در نشانی زیر مطالعه کنید.

http://www.scidev.net/global/communication/

حقوق درس‌ها


صفحه اصلی WFSJ

درس 1: طراحی و ساختار بندی
توسط Jan Lublinski
نسخه پی دی اف کتاب الکترونیک
شروع کنید
درس 2: سوژه یابی و چگونگی داوری درباره صحت و سقم اعتبار منابع سوژه‌ها و موضوعات علمی
توسط Julie Clayton
شروع کنید
درس 3: مصاحبه
توسط Christina Scott
کتاب الکترونیک
شروع کنید
درس 4: مهارت های نگارش
توسط Nadia El-Awady
کتاب الکترونیک
شروع کنید
درس 5: علم چیست؟
توسط Gervais Mbarga و Jean-Marc Fleury
کتاب الکترونیک
شروع کنید
درس 6: گزارشگری مناقشات علمی
توسط KS Jayaraman
کتاب الکترونیک
شروع کنید
درس 7: گزارشگری سیاست های علمی
توسط Hepeng Jia و Richard Stone
کتاب الکترونیک
شروع کنید
درس 8: تصویربرداری از علم
توسط Šárka Speváková و Carolyn Robinson
کتاب الکترونیک
شروع کنید
درس 9: درک آمار
توسط Hans Van Maanen
کتاب الکترونیک
شروع کنید
درس 10: رسانه های اجتماعی
توسط Lynne Smit
کتاب الکترونیک
شروع کنید