2.18 Ödev (1)


E-posta duyuruları almak için, aşağıdaki tabloda gösterilen kaynaklara üye olun veya bu kaynakların çevrim içi arşivlerini inceleyin. Danışmanınızla, bu kaynakların her zaman kullandığınız kaynaklara kıyasla okuyucularınıza ne kadar faydalı olabileceğini tartışın.

E-posta Duyuru Kaynakları
Haber Odağı
EurekAlert!
[ http://www.eurekalert.org ]
Bilim ve teknolojinin tüm alanları
Global Health Reporting
[ http://www.globalhealthreporting.org ]
Sağlık konuları, özellikle HIV, tüberkloz ve sıtma
Science and Development Network
[ http://www.scidev.net ]
Gelişmekte olan ülkelerde sağlık ve teknoloji
Science in Africa
[ http://www.scienceinafrica.co.za ]
Afrika bilimsel araştırmaları
ProMed-Mail
[ http://www.promedmail.org/pls/promed/f?p=2400:1000 ]
Bulaşıcı hastalıklar
Nature Press Release
[ http://press.nature.com/press/servlet/Content ]
Bilim ve teknolojinin tüm alanlarıanasayfa | Gözden geçirme sorusu (1) | Gözden geçirme sorusu (2) | Gözden geçirme sorusu (3) | Gözden geçirme sorusu (4)
Gözden geçirme sorusu (4) (Devamı) | Ödev (1) | Ödev (2) | Ödev (3)