5.5 Gözden geçirme soruları (1-2)


SORU 1:

Aşağıdaki sorulara kısa cevaplar verin:

a. Bir nesneyi “bilmek” ne demektir?
b. “Mantık” kelimesinin Latince orijini nedir?
c. Dünyadaki bir kaç büyük dini sayın.
d. Gündelik bilgi kendisini sorgular mı yoksa değişmez olduğunu mu düşünür?
e. Bilim insanları gündelik bilgiyi kullanırlar mı?
f. Herkes tarafından bilinen bilgiyi nasıl ediniriz?
g. Epistemolojik kopuş nedir?
h. Derinlemesine ve sistematik bilgi nerede başlar?
i. Sistematik bilgiyi diğerlerinden ayıran nedir?
j. Herkes bir sanat çalışmasını gerçekten anlar mı?
k. Ne tür daha derin bir bilgi bilimi doğurur?
l. Deneysel bilimin karakteristikleri nelerdir?
m. Bilgiye yaklaşım türlerinden bazılarını sayın.
n. Deneysel metodun ana basamakları nelerdir?
o. Bilim bir tür din midir?
p. Bir habercilik olgusu hangi kriterleri karşılamalıdır?
q. Bilim haberciliğinin ne olduğuyla ilgili bir kaç açıklama yapın.
r. Bilim muhabirinin rolü nedir?
s. Bir bilim insanının inanılırlığını nasıl değerlendirirsiniz?
t. Bir bilim insanının önemini ve etkisini değerlendirir misiniz?
u. Meslektaş değerlendirmesinden geçen dergilerin kalitesi hakkında kuşku duymanıza neden olacak dört olasılık nedir?
v. Bir bilim insanının bilimsel bir komite ya da komisyona katılmasının artı ve eksi yönleri nelerdir?

SORU 2:

Aşağıdakileri düşünün ve yanıt verin:

a. “Bilmenin” pek çok farklı şekli olduğunu söyleyebilir miyiz?
b. Değişik halkların kendilerine özgü bilgi türleri var mıdır?
c. Sizin kültürünüzde, “bilmek” ne anlama geliyor?
d. Toplumunuzun bazı inançlarını sayabilir misiniz?
e. Sizin kültürünüzde “mantıklı” bir insan ya da kadın olmak ne anlama geliyor?
f. Astroloji bir bilim midir, yoksa bir inanış mıdır?
g. Herkes tarafından bilinen bilgiye bir örnek verin.
h. Eğer “Güneş her sabah doğar ve her akşam batar” dersem, hangi bilgi repertuarını kullanmış olurum?
i. Güneş’in doğduğunu ve battığını size kim öğretti?
j. Diğer çocuklar ve arkadaşlarla birlikteyken edindiğiniz bilgilerin bazılarını hatırlayabilir misiniz?
k. Bir fizikçi, bir ressam ya da bir heykeltraşın ortak bir yönü var mıdır?
l. Yüzeysel izlenimlerden daha derine inerek, bazı olguları anlama düzeyimizi arttırmak olası mıdır?
m. Mantık ve duygu arasındaki farkı açıklayabilir misiniz?
n. Matematiksel bir denklem ve bir şiir arasında benzerlikler var mıdır?
o. Matematiksel bir denklem ve bir şiir arasında farklılıklar var mıdır?
p. Sistematik bilgide herhangi bir gelenek var mıdır?
q. Birisi “Aynı gün içinde 36,000 gün batımı gördüm” derken, bir diğeri “Güneş asla batmaz” diyor. Bu cümlelerden hangisi bir şair, hangisi bir bilim insanı tarafından söylenmiştir?
r. Ne tür insanlar bilgilerini estetiğe dayandırırlar?
s. Kim gösterilebilecek olan gerçek bilgiyi kullanır?
t. Hangi cümle tarafsız ve evrensel olarak doğrudur?
u. Neden bilimsel bilginin kendi kendinin eleştirmeni olduğunu ve mantıklı olduğunu söyleriz?
v. Ülkenizdeki bilim insanları da birer sanatçı olduklarını düşünüyorlar mı?
w. Deneysel metod nedir?
x. Deney laboratuvarlarının faydası nedir?
y. Daha önce hiç ülkenizden bir bilim insanı size metodlarını açıkladı mı?
z. Habercilik ve bilim arasındaki benzerlikler nelerdir?
aa. Farklılıklar var mı?
bb. Bir bilim muhabirinin aynı zamanda bilim eleştirmeni olduğu konusunda hemfikir misiniz?
cc. Ülkenizdeki bilimsel araştırmalarla ilgili ne tür bilgilere sahipsiniz: bilim kurumları, laboratuvarları ve araştırma tesisleri, bilim insanları ve onların başarıları ve bilim-teknoloji politikası?
dd. Bilimi insanlık için bir tehdit yapan 3 neden ve bilimi insanlığın kurtarıcısı yapan 3 neden verin.
ee. Eğer medya kültürlerin yapılandırılmasına katkıda bulunuyorsa, muhabirler de katkıda bulunur muydu? Afrika’da, Asya’da, Arap dünyasında ve Batı dünyasında uygulanan bilim haberciliği arasında farklar var mı? Varsa, bunlar nelerdir?
ff. Ülkenizdeki bilim insanları tarafından kaç tane bilimsel makale yayınlandığını öğrenin.
gg. Ülkenizde yayınlanan (meslektaş değerlendirmesinden geçen ve geçmeyen) bilim dergilerinden bir kaçını sıralayın.
hh. John Rennie’yle aynı fikirde misiniz?
ii. Ülkenizdeki bilim sahteciliğiyle ilgili bir örnek verin.
jj. Ülkenizde bulunan bilimsel bir komitenin adını verin.
kk. Bölgenizde ya da ülkenizde kabul edilen ya da reddedilen bazı bilimsel tavsiyelerden örnekler verin.
ll. Ülkenizde bir bilim akademisi var mı?
mm. Bilimsel komiteler ve bilim akademileri gerçeği mi söylerler?


anasayfa | Gözden geçirme soruları (1-2) | Gözden geçirme sorularının yanıtları (1-2) | Ödevler (1-6)