Ders 6
İhtilaflı Durumları Haber Yapmak
(KS Jayaraman)

6.1 Giriş
1988’de, Delhi’deki bir sağlık enstitüsünde, durumdan hoşnut olmayan doktorlar greve gittiler ve bu da hastane hizmetlerini tamamen durdurdu. Medya greve ve bunun hastaları nasıl etkilediğine yoğunlaşırken, bu yazar, normalde ağzı sıkı ama mevcut durumda idarenin aleyhinde konuşma eğiliminde olan doktorlardan “içerisi” ile ilgili bilgi sızdırmak için bunun en iyi zaman olduğunu biliyordu. Doktorlar, klinik araştırmacıların, bir İsveç şirketinin ürettiği yeni çocuk düşürme ilacının etkinliğini etik kurallara uymadan test edip “canlı doğan ve ağlayan” alınmış bir fetüsü boğarak öldürdüklerini açığa vurdular.

Bu yazar, haberin yayımlanmasından önce, içeriden birinin yardımıyla, annenin tıbbi kayıtlarının bir fotokopisini elde etti. Haberin yayımlanmasının ertesi günü enstitü müdürü muhabirin ofisini basıp dava açmakla tehdit ettiğinde, bu kayıtlar muhabiri ve onun haber kuruluşunu kurtardı. Müdür çok geçmeden görevden alındı.

Bu olay, bazı hikâyelerin ne kadar çatışmalı olabileceğinin ve böyle bir hikâyeyi hazırlarken titiz ve dikkatli davranmanın ne kadar önemli olduğunun iyi bir hatırlatıcısıdır. Çok farklı ihtilaf türleri vardır ve bunların bazılarını bilim muhabirleri diğerlerinden daha net görürler. Çoğu kez, ihtilaf apaçık ortada olabilir; Dünya’nın yuvarlak olmadığını iddia eden bir bilim insanı gibi. Diğer durumlarda, ihtilafın nedenleri gizli olabilir; bir ilacın pazardan aniden geri çekilmesinde olabildiği gibi.

Buna karşın, pek çok bilim hikâyesi alışılagelmiş bir çeşitliliğe dâhildir; yeni teknolojiler ya da keşifler, bilim insanlarıyla yapılan röportajlardan çıkarılan hikâyeler, bir bilim konferansında ya da profesyonel bir dergide sunulan bildiri ya da makaleler, yeni bir ilacın duyurulduğu bir şirketin basın açıklaması vb gibi. Bu çevrim içi kursun daha önceki dersleri size genel olarak bilim hikâyeleri geliştirme ve sunma tekniklerini öğretti.

Bu derste, bilimsel ihtilafları güvenli bir şekilde nasıl ele alacağınızı öğreneceksiniz.


anasayfa | sonraki sayfa