6.15 Ödevler


ÖDEV 1:
Ülkenizdeki belli bir (1) bilim, (2) çevre, (3) sağlık ihtilafı seçin. Her bir ihtilaf için arka plan bilgisi verin, her bir konunun bütün yönleriyle ilgili kanıtları özetleyin ve medyanın bu konuları ele alış biçimini irdeleyin. Eğer siz bu hikâyeyi haber yapıyor olsaydınız, hangi ana kaynakları kullanırdınız, bunların bir listesini çıkarın ve her bir konu için yapmanız gereken okumaları listeleyin.

ÖDEV 2:
Kendi muhitinizde, ülkenizde ilk kez kullanılan ithal bir kolera aşısıyla aşılandıktan sonra, 2000 küsur okul çocuğundan ikisinin öldüğünü belirten bir radyo haberi duyuyorsunuz. Burada bir ihtilaf kokusu alıyor musunuz? Bu konuyu araştırmak ve haber yapmak için atacağınız ana adımların bir listesini çıkarın.

ÖDEV 3:
Kırsal kesimlere kaliteli sağlık hizmeti götürmenin bir aracı olarak tele-tıp ısrarla destekleniyor. Bu teknolojiyi sağlayabilecek merciler, uydu operatörleri, tıbbi alet yapımcıları, yazılım üreticileri ve kurumsallaşmış hastanelerdir. Bu durumda araştırmacı gazeteciliğe konu olacak bir hikâye için bir potansiyel görüyor musunuz? Kendilerine hizmet verilmesi hedeflenen insanlar, gerçekten de bundan fayda sağlıyorlar mı? Eğer fayda sağlıyorlarsa, bir sonraki adımda ne yapacaksınız? Okuyacağınız kaynakların, röportaj yapacağınız insanların, başvuracağınız dokümanların ve ziyaret edeceğiniz yerlerin bir listesini yapın.

ÖDEV 4:
Potansiyel ihtilaflar hakkında tüyolar almak için aşağıdaki web sitelerini ve blogları inceleyin.

[ http://www.blogs.guardian.co.uk/news/archives/science ]
[ http://www.nanopolitan.blogspot.com ]
[ http://www.sciencecommunication.org ]
[ http://www.world-science-blog.blogspot.com ]
[ http://www.news.aol.com/newsbloggers/bloggers/dinesh-dsouza ]
[ http://www.ksjtracker.mit.edu ]
[ http://www.nytimes.com/pages/science ]
[ http://www.fair.org/index.php?page=1978 ]
[ http://www.noplacetohide.net ]


anasayfa | Gözden geçirme soruları (1-4) | Gözden geçirme sorularının yanıtları (1-4) | Ödevler